​ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิโรคตับ