Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี 2555

              ไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังเป็นสาเหตุของโรคตับที่สำคัญในประเทศไทย นำไปสู่ตับแข็ง และมะเร็งตับ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ

      ปัจจุบันมีการพัฒนาการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการรักษาเพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากการศึกษาในด้านการพิจารณาการรักษา การเฝ้าระวังดูการปรับปรุงการรักษา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น

     สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย จึงได้เชิญแพทย์ผู้มีความรู้ ความชำนาญจากทั้งโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์ ร่วมกันจัดท าแนวทางการดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยดูจากหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์ ร่วมกับความเหมาะสมของประเทศไทยปี 2555

        แนวทางที่จัดทำขึ้นเป็นเพียงแนวทางสำหรับแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โดยไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้เนื่องจากการปฏิบัติต้องปรับตามสถานการณ์

      คณะผู้จัดทำหวังว่าแนวทางการรักษานี ้คงมีประโยชน์ช่วยแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้มาตราฐาน และเหมาะสมกับผู้ป่วยในประเทศไทย

        ท้ายสุดผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทางแนวทางการรักษาเล่มนี้ รวมถึงเลขานุการของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

                                          

                                            นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

                                นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

 

       ที่มา    เว็บไซต์ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย 

 

                              ดาวโหลดเอกสารที่นี่ 
 
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
kapook
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
Mylan
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
TPS-MEDIA
รพ.นครธน
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com