Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

 ไวรัสตับอักเสบชนิดซี

         ไวรัสตับอักเสบชนิดซี (Hepatitis C Virus)  

             รศ.พญ. วโรชา  มหาชัยหน่วยทางเดินอาหาร  

 ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

          ไวรัสตับอักเสบชนิดซีเป็นอาร์เอไวรัสที่ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.. 2529  และเป็นสาเหตุที่พบได้เป็นอันดับแรก ๆ ของภาวะตับอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเลือด  ความชุกในประเทศไทยพบได้ร้อยละ 0.8 – 1.48 ซึ่งจะสามารถพบได้ในกลุ่มประชากรที่ได้รับเลือดจากการบริจาคหรือในผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นทางติดต่อที่สำคัญ คือ การได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี  นอกจากนั้นอาจติดจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดยาเสพติดเข้าเส้น การสัก หรือการฝังเข็ม การเจาะหู โดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดเป็นต้น  ส่วนการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดต่อจากแม่ไปสู่ลูก และการติดต่อในครอบครัวพบได้น้อยมาก ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดซีได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสซีเพราะมักจะไม่มีอาการ แต่ตรวจพบจากการตรวจเลือดของตับอักเสบและไวรัสซีในเลือด  นอกจากในกรณีที่ติดเชื้อมานานและทำให้มีผลต่อการทำงานของตับทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หรืออาการของโรคแทรก เช่น ตับแข็ง หรือ มะเร็งตับ 

         ปัจจัยเสี่ยงไวรัสตับอักเสบชนิด ซี สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย มีสาเหตุได้หลายปัจจัย ดังนั้นทุก ๆ คนควรจะหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น ๆ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการรับเลือดของผู้อื่นที่มีการติดเชื้อ , หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกลุ่มผู้ติดยาเสพติด หรือไม่ควรสัก เจาะหู หรือฝังเข็มที่ปนเปื้อนเลือดของผู้อื่นที่บังเอิญมีเชื้อนี้อยู่ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ หรือการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่มีการป้องกันโดยใส่ถุงยางอนามัยก็มีโอกาสติดเชื้อได้สำหรับบุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ใบมีโกน, แปรงสีฟัน และอุปกรณ์ตัดเล็บร่วมกัน กลุ่มที่มีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส ซี ได้แก่  ผู้ที่ใช้ยาเสพติด ผู้ที่ได้รับเลือดหรือการเปลี่ยนอวัยวะก่อนปี 2535 ที่เริ่มทำการตรวจคัดกรองเลือดบริจาค, ผู้ป่วยที่ล้างไต คนที่ถูกเข็มตำปนเปื้อนเลือดผู้ป่วยที่เป็นไวรัสซี โอกาสที่จะแพร่เชื้อไปที่คู่ครอง หรือบุตรแรกเกิดจะค่อนข้างน้อยมาก

       ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสซีบุคคลที่ควรได้รับการตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี

·      ได้รับเลือดหรือส่วนผสมของเลือด และการเปลี่ยนถ่วยอวัยวะ ก่อน พ.. 2529

·      ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

·      ได้รับการล้างไตเป็นประจำ

·      มีค่าการทำงานของตับ (ALT) ผิดปกติ

·      บุคลากรที่ทำงานทางด้านสุขภาพ และมีโอกาสสัมผัสเข็ม, ของมีคม และสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี

·      ทารกแรกเกิดที่มารดาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี

บุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ซี

·      เปลี่ยนคู่นอนบ่อยและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

·      ได้รับการสัก เจาะหู หรือฝังเข็มที่ปนเปื้อนเลือดของผู้อี่น

·      การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน

·      การใช้ใบมีดโกน หรือแปรงสีฟันร่วมกับบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี          

         การตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบจากไวรัสซี

1.      ตรวจค่าการทำงานของตับ โดยตรวจค่า AST, ALT  ซึ่งจะบ่งชี้ถึงการอักเสบของตับ ซึ่งค่าปกติจะน้อยกว่า 40 ยูนิต/ลิตร

2.      ตรวจภูมิต้านทานเชื้อไวรัสซี (Anti HCV) ถ้ามีผลเป็นบวก แปลว่าท่านเคยได้รับเชื้อไวรัส ซี จึงต้องตรวจยืนยันด้วยการดูตัวเชื้อไวรัสซีในกระแสเลือดโดยวิธี PCR และหาปริมาณของไวรัสตับอักเสบ ซี ต่อไป

3.      ตรวจหาสายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบ ซี (Genotype) และการตรวจหาปริมาณเชื้อจะมีผลต่อระยะเวลาการรักษาและการตอบสนองต่อการรักษา

4.      ตรวจดูลักษณะโครงสร้างของตับด้วยการทำอัลตราซาวน์ หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 

5.      ตรวจพยาธิสภาพของเนื้อตับด้วยการเจาะตับเพื่อประเมินการอักเสบและภาวะพังผืดในตับภาวะตับแข็งหรือสงสัยมะเร็งตับ


    ไฟล์ ดาวน์โหลด
 
ไวรัสตับอักเสบซี


 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com