Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย
    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 แสนบาท โดยมี นพ.โชติพงษ์ ศิริพิพัฒนมงคล หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก เป็นผู้รับมอบ


มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย
    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี เหรัญญิกและวิชาการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 แสนบาท โดยมีรศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ


มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย
    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 แสนบาท โดยมี โดยมี พ.อ.นพ.กฤษณ์ อุปัชฌาย์ หัวหน้าแผนกทางเดินอาหารและตับ รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ


มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย
    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี เหรัญญิกและวิชาการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 แสนบาท โดยมี นายแพทย์สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ


มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย
    เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 100,000 บาท โดยมี นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เป็นผู้รับมอบ


เชิญตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี !!!
    มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับ 75 โรงพยาบาลทั่วประเทศจัดโครงการ คนภาคกลาง,ภาคตะวันออก,เหนือ,อีสาน,ใต้ รักตับ ครั้งที่ 4 โดยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี แก่ประชาชนฟรีโรงพยาบาลละ 100 คน ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 2561นี้


มอบเงินบริจาค
     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รพ.ละ 2 แสนบาท โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.ราชวิถี และ นพ.จรูญ ชาสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก,หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ตามลำดับ


เชิญเข้าฟังเสวนา@iรพ.กระบี่
    โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เชิญเข้าฟังเสวนา ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้ พร้อมตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี 150 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย ชั้น 6 อาคารประสิทธิ์พัฒนา สอบถามรายละเอียด/ ลงชื่อล่วงหน้า โทร. 075 626 744


“M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย”
    เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเปาโล เกษตร และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)


ลาว-ไทย ห่างไกลโรคตับ
    ด้วยหลักการมนุษยธรรมไร้พรมแดน ในปี 2557-2559 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับโรงหมอมะโหสดและโรงหมอมิดตะพาบ แห่งนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันมะเร็งตับ ในโครงการ “ลาว-ไทย ห่างไกลโรคตับ” โดยในการตรวจ 3 ครั้ง 3 ปี ได้ตรวจพี่น้องประชาชนลาวรวม 2,017 คน


คนเหนือร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ
    เนื่องในวาระปีใหม่ 2561 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคเหนือ ขอเชิญท่านที่เกิดก่อนปี 2535 (ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีน) และยังไม่เคยตรวจมาก่อน ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ “คนเหนือร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560


คนอีสานร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ
     เนื่องในวาระปีใหม่ 2561 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคอีสาน ขอเชิญท่านที่เกิดก่อนปี 2535 (ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีน) และยังไม่เคยตรวจมาก่อน ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ “คนอีสานร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560< ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | ถัดไป >
 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
Mylan
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
TPS-MEDIA
รพ.นครธน
kapook
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com