Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

ตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 12
    องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับขอเชิญท่านตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบีฟรี 150 คนในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-1412439, 089-9384009


ขอบคุณ แผนกทางเดินอาหาร รพ.พระมงกุฏเกล้า
     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา แผนกทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าได้ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการตรวจตับสัญจรครั้งที่ 11 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับแก่ประชาชน ณ รพ.ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราชในการตรวจครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมตรวจ 250 คน (เป็นชาย 205 คน, หญิง 45 คน) โดยพบผู้ติดเชื้อเฉพาะในเพศชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
    จากการที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 200 คน (ชาย 70 คน, หญิง 130 คน) พบผู้ติดเชื้อ 4 คน (ชาย 2 คน ,หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
    จากการที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 310 คน (ชาย 86 คน, หญิง 224 คน) พบผู้ติดเชื้อ 10 คน (ชาย 4 คน ,หญิง 6 คน) คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
    จากการที่โรงพยาบาลเกาะสมุย ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 273 คน (ชาย 96 คน, หญิง 177 คน) พบผู้ติดเชื้อ 13 คน (ชาย 6 คน ,หญิง 7 คน) คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
    จากการที่โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 88 คน (ชาย 26 คน, หญิง 62 คน) พบผู้ติดเชื้อ 4 คน (ชาย 1 คน ,หญิง 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลพังงา
    จากการที่โรงพยาบาลพังงา ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 232 คน (ชาย 56 คน, หญิง 176 คน) พบผู้ติดเชื้อ 5 คน (ชาย 1 คน ,หญิง 4 คน) คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา
    จากการที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 20 คน, หญิง 80 คน) ไม่พบผู้ติดเชื้อเลย


ขอขอบคุณโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
    จากการที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 21 คน, หญิง 79 คน) พบผู้ติดเชื้อชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
    จากการที่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 25 คน, หญิง 75 คน) พบผู้ติดเชื้อ 5 คน (ชาย 3 คน ,หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลระนอง
    จากการที่โรงพยาบาลระนองได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 27 คน, หญิง 73 คน) พบผู้ติดเชื้อ 3 คน (ชาย 2 คน ,หญิง 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช
    ากการที่โรงพยาบาลนครพัฒน์ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 102 คน (ชาย 35 คน, หญิง 67 คน) พบผู้ติดเชื้อชาย 1คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด< ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | ถัดไป >
 
Mylan
รพ.นครธน
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
kapook
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
TPS-MEDIA
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com