Language : TH  l   EN
 
 
     
 
ดูทั้งหมด >>
“M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย”

     เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเปาโล เกษตร และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
ลาว-ไทย ห่างไกลโรคตับ...
คนเหนือร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ...
คนอีสานร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ...
 
คนใต้ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ...
คนภาคตะวันออกร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ...
คนภาคกลางร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ...
 
 
 ดูทั้งหมด >>
ล้างพิษตับ 
สอบถามแพทย์เกี่ยวกับโรคตับแข็ง 
ไขมันเกาะตับ 
ถุงน้ำในตับ 
พอจะมีสถิติโรคตับวายในประเทศไทยไหมครับ 
รู้สึกร้อนที่ตับ 
ยาต้านไวรัส 
 

ดูทั้งหมด >>    
แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งตับในประเทศไทย ป พ.ศ. 2558
    แนวทางการรักษามะเร็งตับเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศและแพทย์ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยจึงเป็นผู้ริเริ่มจัดประชุมเพื่อจัดทำให้ สำเร็จ กระบวนการกว่าจะลุล่วงต้องสิ้นทั้งทรัพยากรและแรงกายแรงใจของทุกฝ่ายที่ ร่วมมือกันอย่างเต็มใจและดียิ่ง กล่าวได้ว่าแนวทางฉบับนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความพร้อมใจ และลงแรงแข็งขันของหลายๆฝ่าย
แนวทางการดูแลรักษา ผูปวยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2559
    เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี อย่างมากและในปีที่ผ่านมาได้มียาใหม่ๆ ขึ้นทะเบียนสำหรับการรักษาไวรัสตับอักเสบซี ในประเทศไทยหลายชนิด จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแนวทางการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับ อักเสบซีขึ้นใหม่ ทั้งนี้แนวทางการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังฉบับนี้ นับเป็นแนวทาง การรักษาที่มีการปรับปรุงใหม่เร็วที่สุด
สมัครสมาชิก      ลืมรหัสผ่าน

วารสารมูลนิธิโรคตับฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2550

Register Cancel
 

     มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยยินดีที่จะรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำ โดยท่านสามารถติดต่อกับคุณ วรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิฯ ได้โดยตรงที่
e-mail .
pinkliver@gmail.com

ขอขอบคุณอย่างสูง

น่ากลัว !!! ไวรัสตับอักเสบซี (รอบรู้กับ มสธ.) โดย รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ตอนที่ 1


Mylan
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
kapook
TPS-MEDIA
รพ.นครธน
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com