Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโรคตับ
 


      คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับโดยการนำของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาโรคตับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง “ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2540 ต่อมาจึงได้ก่อตั้ง “มูลนิธิโรคตับ” ขึ้นเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546      ...อ่านรายละเอียด >>

 
 


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรคตับ
 


      ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคตับให้แก่ประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและการรักษา รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายแก่ตับ ให้ได้รับการรักษาตาม ความเหมาะสม      ...อ่านรายละเอียด >>

 
 


 ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิโรคตับ
 


      มูลนิธินี้ชื่อว่า “มูลนิธิโรคตับ” ย่อว่า ม.ต. เรียกชื่อตามภาษาอังกฤษว่า “LIVER FOUNDATION" เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ      ...อ่านรายละเอียด >>

 
 
 
TPS-MEDIA
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
kapook
รพ.นครธน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
Mylan
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com