🎁🎁 ขอเชิญประชาชนที่สนใจ 🎁🎁
เข้าร่วม กิจกรรมเสวนาและการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี ฟรี (รับจำนวนจำกัด) พร้อมทั้งให้บริการตรวจ Fibroscan ฟรี (ในรายที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง)
ลงทะเบียน โทร 036-511060 ต่อ 5200, 082-6029102 คุณนันทวรรณ

ลิงค์ลงทะเบียน
https://forms.gle/8gyZWgwkFewCv3sa7