🎁🎁 ขอเชิญประชาชนที่สนใจ 🎁🎁
เข้าร่วม กิจกรรมเสวนาและการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี ฟรี (รับจำนวนจำกัด) พร้อมทั้งให้บริการตรวจ Fibroscan ฟรี (ในรายที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง)
ลงทะเบียน คุณอัญชนา โทร 081-728-9695
คุณสุนิสา โทร 076-361-234 ต่อ 6506-7