ข่าวประชาสัมพันธ์

🌟🌟ขอเชิญประชาชนที่สนใจ🌟🌟
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและตรวจคัดกรองไวรัสตับอีกเสบบีและซีฟรี (จำนวนจำกัด) พร้อมทั้งให้บริการตรวจ Fibroscan ฟรี (ในรายที่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00-11.50 น. โดยสามารถลงทะเบียนตามแบบฟอร์มด้านล่างหรือติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ตามโปสเตอร์ค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8MLmky758Nq-NBYMOEQrsz2908jkPOz4v8UVKp9d_0r_PbQ/viewform