เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา ณ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 32 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-11.50 น.

ลงทะเบียน โทร 083-2799695 คุณจรัญญา
https://forms.gle/yVhREbRNGjWEvxgb6