ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณโรงพยาบาลหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวหิน จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลหัวหิน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนากว่า 140 คน มีผู้สนใจเข้ารับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 122 คน และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับ จำนวน 47 ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับ คำแนะนำจากแพทย์ พร้อมทั้งนัคตรวจเพิ่มเติมตามสิทธิ์การรักษาแล้ว
ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินบริจาคแก่ โรงพยาบาลหัวหินจำนวน 230,000.00 บาท(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ป่วยยากไร้ต่อไป
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน, พญอารีดา ธงทอง, คุณอังสุมา กว้างซ้อน และคณะทำงานของโรงพยาบาลหัวหินทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/benjakan.songthum/posts/1681034482088468?_rdc=1&_rdr