ข่าวประชาสัมพันธ์

❤️❤️ขอขอบคุณโรงพยาบาลเลย❤️❤️

โครงการตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 14 @ โรงพยาบาลเลย

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเลย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 14 “ ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเลย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากว่า 240 คน ในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับ ไวรัสตับอักเสบบี ซี มะเร็งตับ และ ยากับสมุนไพรในผู้ป่วยโรคตับ และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ มีผู้เข้าร่วมเจาะเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 185 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจำนวน 13 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 12 คน และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับกว่า 50 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับคำแนะนำจากแพทย์ พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมตามระบบของ โรงพยาบาลแล้ว ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 220,000.00 บาท

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ,นพ.พิศิษฏ์ สร้อยสน คุณสุมณฑา ศรีวัชรกุล และคณะทางานของโรงพยาบาลเลยทุกท่าน ท่านวิทยากร( รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี, ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ และศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด​ พร้อมทีมงานฯ, บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมทีมงานฯ และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัดพร้อมทีมงานฯ ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด