ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ&ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณแคทลียา ธีระโกเมน CSR. Manager บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน แก่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย และพล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมรับมอบเงิน