ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.พระมงกุฎเกล้าและ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุมปัญญา อยู่ประเสริฐ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา 258 คน ในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับ ไวรัสตับอักเสบบี ซี และมะเร็งตับ ซี่งได้รับเกียรติจากพล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิและ พ.อ.นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต เป็นวิทยากร พร้อม ตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ มีผู้เข้ารับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 150 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจำนวน 5 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 2 คน มีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับจำนวน 61 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับคำแนะนำจากแพทย์ พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมตามระบบของ โรงพยาบาลแล้ว

ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000.00 บาทแก่ทางรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

ดูภาพทั้งหมด

มูลนิตับแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม และคณะทางานของรพ.ทุกท่าน ท่านวิทยากร( พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิและ พ.อ.นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต) ทีมงานเจ้าหน้าที่จากรพ.พระมงกุฎเกล้าทุกท่าน บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานฯ และ บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัดพร้อมทีมงานฯ ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้