ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับรพ.สิงห์บุรี จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 29 “ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” ณ ห้องประชุมอัมพวัน ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สิงห์บุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนากว่า 220 คน มีผู้สนใจเข้ารับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 166 คน มีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับจำนวน 58 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับ คำแนะนำพร้อมทั้งนัคตรวจเพิ่มเติมตามสิทธิ์การรักษาแล้ว ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยได้มอบเงินบริจาคแก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์&ผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี, พญ.ปองนุช บุญญไพศาลเจริญ, คุณนันทวรรณ ภักดี และทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี