ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-11.50 น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลงชื่อได้ตามลิ้งค์นี้นะคะ รับจำนวนจำกัด!!!!!