ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌📌📌 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเสวนา📌📌📌📌📌

เนื่องจาก ขณะนี้มีการระบาดของ “ไวรัสโควิด-19” ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเสวนา ณ อบจ.สมุทรสงคราม
(วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 63) ออกไปก่อน หากมีกำหนดที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ‼️