ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วน ด่วน ด่วน ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม‼️

เนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ภาพรวมยังอยู่ในภาวะวิกฤต ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเสวนาในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ออกไปก่อน

ทั้งนี้หากทางมูลนิธิตับ กำหนดจัดกิจกรรมใหม่เป็นวันใด จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้