ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด จัด โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร โดยจัดเสวนา”ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ก่อนสายเกินแก้” พร้อมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยง จะได้รับการตรวจพังผืดตับ ฟรี เพิ่มเติม

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอขอบท่านผู้อำนายการโรงพยาบาลอุดรธานี และทีมงานทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

❤️และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน❤️(นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี,พญ.อิญชญา แสนศักดิ์,นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล,นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์ และพล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ) ที่มาให้ความรู้กับชาวอุดรและพื่นที่ใกล้เคียง

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️