ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตับสัญจร ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566