ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตับสัญจร ครั้งที่ 38 ณ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566