การบริจาคเงิน

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ

ท่านสามารถบริจาคทุนทรัพย์ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

1. โอนเงินผ่านธนาคาร

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย” ในธนาคารต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก
เลขที่บัญชี 032-451808-6

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสุขุมวิท 21
เลขที่บัญชี 611-2-00755-3

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี
เลขที่บัญชี 925-0-011674

2. เช็คธนาคาร

เช็คสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

3. บริจาคผ่าน QR Code
4. บริจาคผ่าน Application K-Plus

 1. เปิด Application K+
 2. กดปุ่ม “K+ Market” ด้านล่าง
 3. เลื่อนลงไปที่ DONATE | WITH K-BANK
 4. กดปุ่ม “เพิ่มเติม”
 5. เลื่อนเพื่อหามูลนิธิตับ และเลือกการบริจาค

แจ้งบริจาคเงิน

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับอย่างชัดเจน  เพื่อทางมูลนิธิฯจะได้ออกใบเสร็จรับเงินและหนังสือขอบคุณ โดยท่านสามารถส่งมาได้ตางช่องทางต่างๆดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งทางไปรษณีย์มาที่
  มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย  1575/1 อาคารชัยสงวน ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 3. ทางโทรสารหมายเลข 02-2553052 , โทรศัพท์ 02-2553051, 063-665-6929
 4. ทาง E-mail address : liver.thai2558@gmail.com
 5. Line ID : liver2546

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ มา ณ โอกาสนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป


เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ


โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพเช็คสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย"บริจาคด้วย QR Codeผ่าน Application K Plus


ที่อยู่ สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินและจดหมายขอบคุณ
หรือ