การบริจาคเงิน

มูลนิธิตับฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 999 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ

ท่านสามารถบริจาคทุนทรัพย์ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

1. โอนเงินผ่านธนาคาร

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย” ในธนาคารต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก
เลขที่บัญชี 032-451808-6

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสุขุมวิท 21
เลขที่บัญชี 611-2-00755-3

2. ผ่านระบบ e-donation

(ทางธนาคาร จะส่งข้อมูลการบริจาคเงินของท่านไปยังกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี)

 • บริจาคง่าย ไม่ต้องขอใบเสร็จรับเงิน
 • บริจาคได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • บริจาคเท่าไร ก็ลดหย่อนภาษีได้
 • เลือกบริจาคผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ไม่ต้องใช้เงินสด
 • ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor
3. บริจาคผ่าน Application K-Plus

 

 1. เปิด Application K+
 2. กดปุ่ม “K+ Market” ด้านล่าง
 3. กดปุ่ม “บริจาคออนไลน์” แถบเมนูด้านบนขวามือ
 4. เลื่อนเพื่อหา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย และเลือกการบริจาค
บริจาคผ่าน K-Plus
4. เช็คธนาคาร

เช็คสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย”

5. ร่วมบริจาคผ่านปันบุญ

การเงินบริจาคของท่าน นำไปลดหย่อนภาษีได้**
** แจ้งข้อมูลการบริจาคเงินผ่านปันบุญครบถ้วน

แจ้งบริจาคเงิน

 ทุกยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้**

การบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, เช็ค กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์

หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลพร้อมแนบ สำเนาใบโอนเงิน ส่งมาที่

 1. มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย  1575/1 อาคารชัยสงวน ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 2. ทางโทรสารหมายเลข 02-2553052
 3. ทาง E-mail address : liver.thai2558@gmail.com
 4. Line ID : liver2546

หากท่านประสงค์รับใบเสร็จ (ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ 300.00 บาทขึ้นไป) โปรดแจ้งรายละเอียดการโอนเงินทันที หรือภายใน 3-5 วันหลังจากโอนเงิน ให้ทางมูลนิธิฯทราบ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่าน ไม่ต้องการรับใบเสร็จ    

**กรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลการบริจาคครบถ้วน ท่านสามารถเช็คข้อมูลการบริจาคเงินได้ที่นี่   https://www.rd.go.th


  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ


  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเช็คสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย"ผ่าน Application K Plus


  ที่อยู่ สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินและจดหมายขอบคุณ
  หรือ