ข่าวประชาสัมพันธ์

😊😊 ขอขอบคุณ​ 😊😊

เมื่อวันจันทร์ที่ 25​ พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์​ จ.อุบลราชธานี จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 8 “ ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์​ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 190 คน มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีทั้งหมด 138 คน และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับกว่า 40 คน และพร้อมกันนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 300,000.00 บาท

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะทำงานของโรงพยาบาลทุกท่าน ท่านวิทยากร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด​ พร้อมทีมงานฯ, บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมทีมงานฯ บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด และบริษัท​Sysmex (Thailand) ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/benjakan.songthum/posts/1323091287882791