เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 5 ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 160 คน มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีทั้งหมด 140 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติ ได้รับคำแนะนำพร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมตามระบบของรพ.แล้ว

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร,ท่านวิทยากร(รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี,ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ), พญ.ณัฏฐนันท์ ภูวิภิรมย์, คุณภาสวัฒก์ บุญจันทร์ และคณะทำงานของโรงพยาบาลทุกท่าน รวมทั้งทีมงานจากบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มา ณ โอกาสนี้