ข่าวประชาสัมพันธ์

🎈🎈กิจกรรม ส่งท้ายปี 2562 🎈🎈

โครงการตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 12 @ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับม.ราชภัฏเชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร “ ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” ณ ห้องประชุม 1 อาคารปรัชญา ร.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 300 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจำนวน 4 คน(ชาย 2 คน หญิง 2 คน) ส่วนการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีนั้น ผลตรวจปกติทุกราย และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับจำนวน 50 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับคำแนะนำ พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมตามระบบของ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว

ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบบริจาคเงิน ให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 200,000.00 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

ขอขอบพระคุณท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ และจัดเตรียมสถานที่จัดเสวนา

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล, ท่านรองผอ.ฯ ,นพ.โชติพงษ์ ศิริพิพัฒนมงคล คุณจีระพัฒน์ ไชยวังผา และคณะทำงานของรพ.ทุกท่าน ท่านวิทยากร( พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ, ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด​ พร้อมทีมงานฯ, บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมทีมงานฯ และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัดพร้อมทีมงานฯ ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/benjakan.songthum/posts/1341141766077743