ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 17 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนากว่า 600 คน ในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบี ซี มะเร็งตับ และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมเจาะเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 537 คน และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับกว่า 40 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับคำแนะนำจากแพทย์ พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมแล้ว
ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำนวน 250,000.00 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ป่วยยากไร้ต่อไป
ขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด, บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, คุณบุษบงค์ ตุ้มสวัสดิ์และคณะทำงานทุกท่าน, คุณสุทัสสี ทับทิมทองและคณะทำงานทุกท่าน , คุณโสภิศ ศรีสาสน์รัตน์, คุณศศินันท์ โชติธันยพัฒน์ และทีมงานฯทุกท่าน ครอบครัวจิตอาสา(วิเศษเจริญ) ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/benjakan.songthum/posts/1628660050659245?_rdc=1&_rdr