ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับรพ.น่าน

จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 16 “ ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้”

ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมเสวนากว่า 260 คน ในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ มีผู้เข้าร่วมเจาะเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 165 คน และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับ 39 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับคำแนะนำจากแพทย์ พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมตามระบบของ โรงพยาบาลน่าน

ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินให้กับทางรพ.น่าน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 225,000.00 บาท

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช, นพ.ชนินทร์ จารีศิลป์, คุณปิยนาถ เกสโรทยาน และคณะทำงานของโรงพยาบาลน่านทุกท่าน บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมทีมงาน บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัดพร้อมทีมงาน และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัดพร้อมทีมงาน ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/benjakan.songthum/posts/1405517239640195