ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 43 เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ความรู้และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี ตรวจภาวะพังผืดตับด้วยเครื่อง Fibroscan

โดย นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์สิทธิกร ลินลาวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ในโอกาสนี้ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 250,000บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้ โดยมีแพทย์หญิงปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

💥 พร้อมกันนี้ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ…

✅️ ไวรัสตับอักเสบ ภัยร้ายใกล้ตัว
โดย ศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

✅️ รู้ทันมะเร็งตับ ป้องกัน รักษาได้
โดย พล.อ.ต.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา

✅️ กินอยู่อย่างไร ห่างไกลไขมันพอกตับ
โดย ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

🏥ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี