ข่าวประชาสัมพันธ์

  . 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รพ.ละ 2 แสนบาท โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.ราชวิถี และ นพ.จรูญ ชาสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก, หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ตามลำดับ