ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัด โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร โดยจัดเสวนา”ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ก่อนสายเกินแก้” พร้อมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยง ได้รับการตรวจพังผืดตับ ฟรี เพิ่มเติม (ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด) พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากแทพย์

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอขอบท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นพ.สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว พญ.น้ำทิพย์ อารยะสกุลวงศ์ คุณสุพิน สุโข และคณะทำงานของโรงพยาบาลทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้

และขอขอบคุณทีมงานฯ จากบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ,บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด ที่มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

❤️และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน❤️(นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี,นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ และพล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ) ที่มาให้ความรู้กับชาวบุรีรัมย์และพื่นที่ใกล้เคียง