ความรู้ทั่วไป

หนังสือ “รู้ทัน กันไว้ ปลอดภัยจากไวรัสตับอักเสบบี และ ซี” มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่เป็นปัจจุบันเหมาะสำหรับบุคลากรการแพทย์ ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตนเองและบุคคลอื่นๆ
ขอขอบคุณ รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ที่กรุณาเรียบเรียงเนื้อหาให้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านตามสมควร

DOWNLOAD NOW