มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับรพ.ศรีสังวรสุโขทัย
ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 39
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 07.30 -11.50 น.

ลงทะเบียน โทร. 095-9893539 (คุณรัตติกาล)

https://forms.gle/faxX4EqqdwyXG94fA