ท่านที่ประสงค์บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ และ/หรือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ สามารถโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 611-2-00755-3 หรือสแกน QR e-Donation
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://thailiverfoundation.org/บริจาค