ข่าวประชาสัมพันธ์

🎈🎈 โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 16 @ รพ.น่าน 🎈🎈

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 63 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา พร้อมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี
ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

ลงชื่อได้ที่นี้นะคะ
https://forms.gle/paUmhBSjaR8dXt3T9