ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา พร้อมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 63 ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเลย

สอบถามเพิ่มเติมที่ 042-862123 ต่อ 2644, 063-6656929

โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 14 @ รพ.เลย