คลิปวิดีโอ

โดย รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
-อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช
-เลขาธิการและฝ่ายวิชาการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
-หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

สำหรับท่านที่มีข้อกังวล​สงสัย
ฝากคำถามได้ที่นี่เพจ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=632021637674772&id=243730209837252

หรือ คลินิกโรคตับ รพ.ศิริราช
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3301328333284197&id=503468556403536

 

***** ทุกคำถามตอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับ****