ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเปาโล เกษตร และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” โดยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี (150 ท่าน/วัน) ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว มีประชาชนที่สนใจเข้ารับการตรวจทั้งหมด 448 ราย(ชาย 143 ราย หญิง 305 ราย) พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 17ราย(ชาย 6 ราย หญิง 11 ราย) คิดเป็นร้อยละ3.78 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด และพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 4ราย (ชาย ราย หญิง ราย) คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และดูแลจัดกิจกรรมฯตลอดระยะเวลา 3 วัน และขอขอบคุณทีมงานฯ จากโรงพยาบาลเปาโล เกษตรทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมฯ เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Page มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย