🎁🎁 ขอเชิญประชาชนที่สนใจ 🎁🎁
เข้าร่วม กิจกรรมเสวนาและการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี ฟรี (รับจำนวนจำกัด) พร้อมทั้งให้บริการตรวจ Fibroscan ฟรี (ในรายที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง)
ลงทะเบียน คุณธัญยรัชต์ 063-665-6929