ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสวนา ณ กรมทางหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
กรมทางหลวง ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 22 “ ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” ณ ห้องสัมนาเทอดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง โดยมี พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ (ประธานมูลนิธิตับฯ) และรศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี(เลขาธิการและฝ่ายวิชาการ) เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนากว่า 300 คน มีผู้เข้ารับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 298 คน และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับ 60 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับคำแนะนำ และนัดตรวจเพิ่มเติมจากแพทย์แล้ว
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมทางหลวง คุณสราวุธ ทรงศิวิไล, คุณธนกร สองห้อง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์และการพยาบาล, คุณจุลลดา ทองมี ฝ่ายบริการทางการแพทย์และการพยาบาล และคณะทำงานของกรมทางหลวงทุกท่าน ,คุณโสภิศ ศรีสาสน์รัตน์ คุณศศินันท์ โชติธันยพัฒน์ พร้อมทีมงานฯทุกท่าน,บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด, และจิตอาสาทุกๆท่านที่ร่วมจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/benjakan.songthum/posts/1652725524919364?_rdc=1&_rdr