เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา ณ รพ พุทธชินราช พิษณุโลก

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 33 ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก ​ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566เวลา 07.30-11.50 น.

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม คุณพิศมัย โทร. 081-5967573

https://forms.gle/LRYDwxQFRdzEtW1r9