ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. คุณโสภิศ ศรีสาสน์รัตน์ ผู้จัดการภาค-ฝ่ายขายอาวุโส และทีมงานฯ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน แก่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จำนวน 100,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ