ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ภก.วิทวัส ทองหยุด product executive และทีมงานฯ จากบริษัทเมด้า ฟาม่าร์(ประเทศไทย)จำกัด บริษัทในเครือ Mylan ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน แก่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท โดยมี พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ