ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจัด โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น 3 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยจัดเสวนา”ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ก่อนสายเกินแก้” พร้อมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีทั้งหมด 158 คน( ชาย 22 คน หญิง 136 คน) พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 4 คน(ชาย 1 คน หญิง 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ส่วนการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีนั้น ผลตรวจปกติทั้งหมด และมีผู้เข้ารับการตรวจ Fibroscan กว่า 30 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับคำแนะนำจากแพทย์พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมแล้ว

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ พญ.ปองกมล ทองผ่อง พญ.ภัทริยา มาลัยศรี คุณปิยาภรณ์ แสงพระเวช และคณะทำงานของโรงพยาบาลทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้

และขอขอบคุณทีมงานฯ จากบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ,บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด ที่มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้