📌📌มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และบริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด 📌📌
จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา เวลา 08.00-11.50 น. ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ ตึก1 ชั้น 5 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

“ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี &ซี แก่ประชาชนฟรี จำนวน 150-200 คน พร้อมทั้งให้บริการตรวจ Fibroscan ฟรี (ในรายที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง)

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาและตรวจสุขภาพตับในโครงการดังกล่าว (ผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 และยังไม่เคยตรวจมาก่อน)
ลงทะเบียนที่นี่ ⬇️⬇️
https://goo.gl/forms/98bxyMsBIK626I252

สอบถามโทร 056-219-888 ต่อ 11506, 098-8269635 (คุณมนสิชา)