ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมตรวจตับสัญจร ณ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566