ข่าวประชาสัมพันธ์

😊😊 สำเร็จไปอีก 1 ภาระกิจ 😊😊

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับ รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 9 “ ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 200 คน มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีทั้งหมด 175 คน และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับกว่า 40 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับคำแนะนำจากแพทย์พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมตามระบบของ รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)แล้ว และพร้อมกันนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 200,000.00 บาท

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะทำงานของโรงพยาบาลทุกท่าน ท่านวิทยากร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัดพร้อมทีมงานฯ, บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมทีมงานฯ และ บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้