ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 6 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวดูแลสุขภาพตับและเข้าถึงการรักษามากขึ้น โดยมีทีมแพทย์ให้ความรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีแก่ประชาชนฟรี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 150 คน มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีทั้งหมด 137 คน( ชาย 23 คน หญิง 114 คน) พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 8 คน(ชาย 3 คน หญิง 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ส่วนการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีนั้น ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเลย

และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับ(Fibroscan) รวมทั้งสิ้น 83 คน (ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด) ซึ่งพบผลการตรวจพบตับแข็ง 20 คน /พังผืดมาก 6 คน /ปริมาณไขมันในตับเกินระดับมาก 17 คน สำหรับในรายที่มีผลการตรวจผิดปกตินั้นได้รับคำแนะนำจากแพทย์พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติม ตามระบบของโรงพยาบาลแล้ว

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ,พญ.รัตติกร ถึงสุข ,พญ.ปภัสกร นพจรูญศรี และคณะทำงานของโรงพยาบาลทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้

และขอขอบคุณทีมงานฯ จากบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ,บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด ที่มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้