ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับ มูลนิธิตับ แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เสวนา “ไวรัสตับอักเสบบี และซี มหันตภัยร้าย รักษาได้ ก่อนสายเกินแก้ “ พร้อม เจาะเลือดคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ตรวจพังผืดตับ ฟรี ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ผศ.นพ.มล ทยา กิติยากร เป็นวิทยากร

ในการนี้ทางมูลนิธิ ยังได้มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้ โดยมี นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี และ พญ.กมลทิพย์ ศุกลรัตน์ แพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ รพ. ราชบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมปฐมจักรี รพ.ราชบุรี