ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย รณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2563) ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและรณรงค์ “ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้าย รักษาได้ก่อนสายเกินแก้” จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ร่วมงานกว่า 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตับ พร้อมบริการเจาะเลือดคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ตรวจพังผืดตับ ฟรี โดยมี รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร ถุงน้ำดีและตับภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคตับร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 1)พลตรีนายแพทย์อนุชิต จูฑะพุทธิ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย 2) ผศ.นพ.หม่อมหลวงทยา กิติยากร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย 3)ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ/ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย 4)พล.อ.ต.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นต้น
มะเร็งตับ เป็นโรคที่มีความสำคัญที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มากที่สุดโรคหนึ่ง มะเร็งตับพบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่เกิดในผู้ชายไทย โดยมักพบในคนอายุ 30-70 ปี และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-3 เท่า โรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ ซึ่งกว่าจะได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก มักจะอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้ว โดยปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งตับในประเทศไทย คือ “การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี”
พร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย โดย นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ ยังได้มอบเงิน จำนวน 230,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้ โดยมี นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นพ.วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ แพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับมอบ

 

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1661699284021988&id=100005457962832&sfnsn=mo